The Maurice Thorez Institute of Foreign Languages / Moscow State Linguistic University

26.02.2019

در باره فرهنگ فکری اروپا

Читать далее
26.02.2019

دانشگاه دولتی زبان شناسی مسکو - برندگان جوایز آزمون حقوق بین الملل ف. جسوپ در مسکو

Читать далее
04.12.2018

نمایشگاه بین المللی «تحصیلات و سوابق شغلی»

Читать далее
14.11.2018

مدرسه مهارت آموزشی در دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو

Читать далее
26.10.2018

کنفرانس بین المللی «مطالعات زبان های رومی تبار در دوره چندزبانگی»

Читать далее