Top.Mail.Ru
Moskova Maurice Thorez Dilbilimi Enstitüsü
Moskova Devlet Dilbilimi Üniversitesi

Uluslararası İşbirliği Merkezi

İletişim

Tel/faks: +7(495) 708-36-41

E-posta: lavrikov@linguanet.ru


Лавриков Геннадий Викторович

Merkez Müdürü

Gennadiy Viktoroviç Lavrikov

MDDÜ’nün yapısal bölümü olan Uluslararası İşbirliği Merkezi, MDDÜ Bilim Kurulu’nun belirlediği amaçlara göre Üniversite’nin diğer ülkelerdeki partnerleriyle yüksek öğretim alanında işbirliğinin gelişmesini sağlamaktadır.

Merkezin ana görevleri:

- diğer ülkelerdeki partnerlerle görüşmelere katılma ve işbirliğinin hukuki temelini hazırlama;

- uluslararası örgütler, diğer ülkelerdeki eğitim kurumları, Şanghay İşbirliği Örgütü üniversiteleri, toplum kurumlarıyla temasları geliştirme ve sürdürme;

- MDDÜ ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin ev sahipliği yaptığı uluslararası konferans ve seminerler düzenleme;

- yakın ve uzak ülkelerdeki üniversitelerde, Şanghay İşbirliği Örgütü üniversitelerinde, toplum kurumlarında yapılan uluslararası bilim sempozyumları ve konferanslarına katılma;

- Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin MDDÜ’deki dil ve kültür merkezlerinin çalışmasını düzenleme ve destekleme;

- Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin eğitim, kültür ve bilim alanında önde gelen insanlarla görüşmeler düzenleme;

- Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin dil ve kültür bilgisi konusunda ve kültür konusundaki diğer yarışmalar ve etkinlikler düzenleme;

- Üniversitenin uluslararası projeler gerçekleştirmesini sağlama;

- diğer ülkelerdeki partner üniversitelerle akademik değişim ve MDDÜ bilim adamlarının uluslararası bilim programları ve projelerine katılmasını sağlama;

- MDDÜ öğrencilerinin diğer ülkelerdeki partner üniversitelerde ve Rus devlet kuruluşlarında dil ve iş stajı yapmasını düzenleme;

- MDDÜ’ye anlaşma, değişim programı üzerine eğitim görmek için ya da bilimsel ve teknik temaslar kurmak için gelen yabancı vatandaşlara vize alma ve kayıt yaptırma konusunda destek verme;

- yabancı öğretim elemanları, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin MDDÜ’de kısa vadeli stajlarını düzenleme.