Top.Mail.Ru
Moskova Maurice Thorez Dilbilimi Enstitüsü
Moskova Devlet Dilbilimi Üniversitesi

Maurice Thores Yabanci Dil Enstitüsü

Maurice Thores Yabanci Dil Enstitüsü, MDDÜ’nün temelinde yer alan, marka ismi taşıyan ayrılmaz parçasıdır. Zengin tarih ve bilimsel geleneği sayesinde dilbilim araştırmaları alanında onemli yer tutar. Akademik geleneğin yenilikçi düşünme tarzıyla yan yana geliştiği enstitüde önde gelen professörler ve öğretim görevlileri deneyim ve bilgilerini paylaşmakta.

SSCB’nin dostu olan Fransa politikacısı Maurice Thorez’in adı, enstitüye 1964 yılında verildi. 2006 yılından itibaren bu isim, üniversitenin temeli olan Dilbilimi ve Dil öğretimi Bölümü’ne aittir.

Günümüzde Maurice Thores Yabanci Dil Enstitüsü üç fakülteden ibarettir: