Top.Mail.Ru
The Maurice Thorez Institute of Foreign Languages
Moscow State Linguistic University

معرفی بزنامه کار داوطلبانه برای جشنواره بین المللی جوانان و دانشجویان در ساچی در سال ۲۰۱۷

معرفی بزنامه کار داوطلبانه برای جشنواره بین المللی جوانان و دانشجویان در ساچی در سال ۲۰۱۷
30.11.2016

۲۸ نوامبر سال جاری در دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو معرفی برنامه کار داوطلبانه برای جشنواره بین المللی جوانان و دانشجویان که در سال ۲۰۱۷ در ساچی بر گزار شود، صورت گرفت.

در طی این معرفی مسئولین مرکز تربیت داوطلبان دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو در خصوص اهداف، وضایف و شرایط کاری که برای دانشجویان سابقه بسیار مفید خواهد بود، در جمع دانشجویان صحبت کردند.
Возврат к списку