Top.Mail.Ru
The Maurice Thorez Institute of Foreign Languages
Moscow State Linguistic University

مرکز زبان و فرهنگ ترکیه

نشانی

مسکو، خ. استاژنکا، ۳۸، اتاق ۱۲۶

مرکز زبان و فرهنگ ترکی در سال ۲۰۰۷ در دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو با هدف مساعدت در تدریس و یادگیری زبان و ادبیات ترکی، تاریخ و فرهنگ ترکیه افتتاح شد.

مرکز دارای وسایل فنی برای یادگیری زبان خارجی می باشد.

دانشجویان زبان ترکی امکان استفاده از کتابخانه مرکز دارند. و همچنین در این مرکز سمینرها، کارگاه ها و ملاقات های با ترکشناسان روس و خارجی برگزار می شود.